Tag Archives: sử dụng mã vạch

Những điều nên biết về sử dụng mã vạch

MÃ VẠCH LÀ GÌ? Mã vạch (Barcode) theo định nghĩa là phương pháp lưu trữ và truyền tải thông tin bằng một lọai ký hiệu gọi là ký mã vạch (Barcode symbology). Ký mã vạch hay gọi tắt cũng là mã vạch, là 1 ký hiệu tổ hợp các khoảng trắng và vạch thẳng để […]