Tag Archives: mã vạch

Quản lý xe tự động bằng mã vạch

Chỉ cần gắn vào xe tải, xe hơi… một thiết bị thu phát sóng, đơn vị quản lý có thể nắm được số lần ra vào, trọng lượng mỗi chuyến hàng, hiệu quả làm việc, và những thông số chi tiết khác về hoạt động của xe. Đó là tiện ích của hệ thống quản […]

Ứng dụng của mã số mã vạch hàng hóa

Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các giấy in mã vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. […]