Tag Archives: mã số

Ứng dụng của mã số mã vạch hàng hóa

Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các giấy in mã vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. […]