Tag Archives: In nhãn mã vạch

In nhãn mã vạch

Bar Code Printing Quá trình in được tạm thời chia ra làm 2. In tại chỗ – ON-SITE printing: người sử dụng điều khiển quá trình in ngay tại nơi làm việc. In hàng loạt – OFF-SITE printing: nhãn giấy in mã vạch được in hàng loại với số lượng lớn và cung cấp cho […]