Tag Archives: đăng ký mã vạch

Thủ tục đăng ký mã vạch

GS1 Việt Nam xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí sử dụng mã số giấy in mã vạch (MSMV) cụ thể như sau: I HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÍ a) Hồ sơ đăng ký gồm: 1. Bản Đăng kí sử dụng giấy in mã vạch đã điền đầy đủ thông tin, […]