Tag Archives: Bartender

Hướng dẫn sử dụng phần mềm in mã vạch Bartender

Sử dụng phần mềm giấy in mã vạch: khi cài đặt xong bạn mở phần mềm lên, có mấy phần cần setup như sao: + Setup khổ giấy in , giay in nhiet + Setup barcode cần in + Thông tin (nội dung in) + Chỉnh sữa trang in + Chèn logo vào trang in […]