Nhãn đặc biệt

– Nhãn thẻ thông tin
– Nhãn cảm nhiệt trực tiếp
– Nhãn in mã vạch
– Tem nhãn bảo hành
– Tem nhãn chống giả mạo
– Tem nhãn chống tĩnh điện
– Tem nhãn đa chiều